Sk flag


Tesárske práce:
Základ každej strechy tvorí kvalitné rezivo a krov. Aby sme dosiahli čo najlepšiu kvalitu krovovej konštrukcie naša firma zaobstarala vysoko kvalitné tesárske náradia. Samozrejmosťou je aj dodržiavanie tesárskych noriem, ktoré výrazne ovplyvňujú nosnosť a stabilitu krovu.
Tesárske práce sa naceňujú individuálne v závislosti od členitosti, typu a tvaru konštrukcie krovu.
Našim zákazníkom okrem zhotovenia konštrukcie strechy ponúkame:

- rekonštrukciu krovu
- stavbu a montáž altánkov a prístreškov
- profilovanie hlavy krokvy
- zhotovovanie podhladov
- impregnáciu krovu BOCHEMITOM


Movie_picture1