Sk flag


Klampiarske práce:
Na každej streche je potrebné vykonať určité klampiarske práce, ktoré zamedzujú vnikaniu zrážkovej vody do strešného plášťa. Jedná sa o oplechovanie komínov, atiky, úžlabia, atď. Súčasťou klampiarskych prác je aj montáž odkvapového systému, ktorý zabezpečuje odvádzanie zrážkovej vody zo strešnej krytiny. Na želanie zákazníka vyrobíme aj atypické klampiarske doplnky, nakoľko máme k dispozícii 4 - metrovú klampiarsku ohýbačku.

Movie_picture1