Realizácia šikmých a plochých striech

O nás

Vítajte na našej stránke!FIRMA DACHTICA zastrešuje realizáciu šikmých a plochých striech na klúč. Našim zákazníkom ponúkame kompletný servis od zamerania strechy, odborného poradenstva, vypracovania cenovej ponuky, dopravy materiálu priamo na stavbu a zhotovenie strechy.Pri tesárskych, klampiarskych, pokrývačských a izolatérskych prácach sa snažíme naším zákazníkom ponúknuť maximálnu kvalitu a profesionálne odvedenú prácu.FIRMA DACHTICA nadviazala na dlhoročnú skúsenosť v oblasti klampiarskych prác, ktoré od roku 1973 vykonával môj otec, ktorý pracuje v odbore až dodnes. Od roku 2003 sme rozšírili našu ponuku o tesárske, pokrývačské a izolatérske práce. Disponujeme kvalitným týmom montážnikov, ktorý majú dlhoročné skúsenosti v oblasti zhotovovania strešných konštrukcií.Tesárske práce

Základ každej strechy tvorí kvalitné rezivo a krov. Aby sme dosiahli čo najlepšiu kvalitu krovovej konštrukcie naša firma zaobstarala vysoko kvalitné tesárske náradia. Samozrejmosťou je aj dodržiavanie tesárskych noriem, ktoré výrazne ovplyvňujú nosnosť a stabilitu krovu.Tesárske práce sa naceňujú individuálne v závislosti od členitosti, typu a tvaru konštrukcie krovu.Našim zákazníkom okrem zhotovenia konštrukcie strechy ponúkame:

- rekonštrukciu krovu
- stavbu a montáž altánkov a prístreškov
- profilovanie hlavy krokvy
- zhotovovanie podhladov
- impregnáciu krovu BOCHEMITOM


Pokrývačské práce

Najväčší podiel z našej činnosti tvorí pokrývanie šikmých striech strešnou krytinou. Naša spoločnosť preferuje na pokrývanie striech plechovú strešnú krytinu RUUKKI. Na želanie zákazníka zabezpečíme dodávku aj montáž bitúmenových šindlov, betónovej alebo pálenej keramickej škridle.

Výhody plechovej strešnej krytiny:

- nízka hmotnosť
- nulová nasiakavosť materiálu
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- dlhá životnosť
- rýchla montáž
- recyklovateľnosť materiálu


Klampiarske práce

Na každej streche je potrebné vykonať určité klampiarske práce, ktoré zamedzujú vnikaniu zrážkovej vody do strešného plášťa. Jedná sa o oplechovanie komínov, atiky, úžlabia, atď. Súčasťou klampiarskych prác je aj montáž odkvapového systému, ktorý zabezpečuje odvádzanie zrážkovej vody zo strešnej krytiny. Na želanie zákazníka vyrobíme aj atypické klampiarske doplnky, nakoľko máme k dispozícii 4 - metrovú klampiarsku ohýbačku.


Izolatérske práce

V dnešnej dobe majú výrazný trend ploché strechy, hlavne pri stavbe moderných rodinných domov a priemyselných stavbách. Na zhotovenie vodotesného plášťa plochej strechy používame kvalitné modifikované asfaltové pásy s posypom.


Ostatné práce

Neoddelitelnou súčasťou rodinných domov je podkrovie. Je to obytná časť domu, ktorú treba dostatočne presvetliť a zatepliť tepelnou izoláciou. Zateplením podkrovia napríklad minerálnou vlnou sa znižujú energetické náklady rodinného domu.Vzhľadom na uvedené ponúkame našim zákazníkom:


- dodávku a montáž strešných okien, výlezov, podkrovných
  schodov a svetlovodov
- dodávku a montáž minerálnej vlny
- dodávku a montáž OSB dosiek
- dodávku a montáž sadrokartónu
- doprava stavebného materiálu a rezivaKontakt

Kontaktná osoba: Marián Füle

Mobil: 0903558459

E-mail:marian.fule@atlas.sk