Sk flag

Izolatérske práce:
V dnešnej dobe majú výrazný trend ploché strechy, hlavne pri stavbe moderných rodinných domov a priemyselných stavbách. Na zhotovenie vodotesného plášťa plochej strechy používame kvalitné modifikované asfaltové pásy s posypom.


Movie_picture1